Office, meeting rooms and canteen

delivery 2

We deliver throughout the Nordic region
Purchases over 10,000 in the online store give free shipping in Norway

delivers to all

We help businesses, public and private customers

get in touch

Get in touch and we'll help you

Arbeidsplassen er der de aller fleste av oss tilbringer store deler av dagen, det er en stor belastning hvis man opplever et dårlig lydmiljø på arbeidsplassen. Derfor er god akustikk avgjørende for bedre arbeidsforhold, spesielt i åpne landskap, møterom og kantiner.

Lavere produktivitet

Forsking har påvist at et dårlig lydmiljø i åpne kontorlandskap medfører 30% lavere produktivitet, mindre tilfredse medarbeidere, mer stress og sykefravær.
(Kilde: Kronikk i Universitetsavisa NTNU av Jan Vilhelm Bakke og Knut Inge Fostervold. Les mer.)

Hva gjør du nå?

Det er forskrifter som regulerer lyden i alle næringsbygg, inkludert spesifikke bestemmelser for spesifikke rom. Vi vet at det kan ta en stund før man oppdager at problemer skyldes dårlig akustikk. Du kan gjøre en enkel beregning selv eller vi kan hjelpe deg med å beregne behov, foreslå løsninger og riktige produkter.

Produkter

Direkte opplimte absorbenter til vegg og tak

Bordskjermer og skillevegger

redigert 2

Akustikkbilder: Lyddempende plater med

Ønsker du å ha lyddempende bilder eller dekor på veggene er våre akustikkplater meget godt egnet til dette. 

I tillegg til et flott resultat av trykket bilde/dekor får du absorbenter av meget høy kvalitet, som blir endel av den totale lydreguleringen i rommet.

Systemhimling

Montasje og feste

Specialist center for sound control

We are Norway's only specialist center for sound control that has developed a system for measuring and mapping, calculating how much you need, through to a completed and control-measured solution.

All our calculations and measurements are based on the standard NS8175:2019 - Sound in buildings and NS8178:2014 (music and rehearsal rooms). Note that the standard from 2012 still applies according to the building regulations, TEK 17. Soundproofing products recommended will be in accordance with CE 13964:2014 or equivalent.

We can help you with all your acoustic solutions as we have our own production facilities. Get in touch and we'll find a solution for exactly what you need.