Acoustic system ceiling in Sørbø kindergarten

sorbo nursery

Sørbø barnehage i Sandnes. Byggherre er Sandnes kommune.

Akustisk systemhimling bestående av himlingsplaten Loke™ 15 og T-24 profilsystem. På grunn av stor takhøyde og gjennomgående harde flater er det supplert med veggabsorbenter av typen Loke™ 40. Dermed er det oppnådd gode lydforhold som er i henhold til forskriftene.