Norsk Standard NS 8175:2012 (oppdatert versjon NS8175:2019) setter klare regler for tillatt lydnivå i industribygg og produksjonslokaler. Det er vår erfaring av svært mange arbeidsplasser ikke innfrir kravene til standarden satt i 2012 og enda strengere krav fra 2019.

Arbeidsplassen er der mange av oss tilbringer en stor del av dagen og det er en stor belastning for mange når det er dårlig lydmiljø på arbeidsplassen.

Støy kommer ofte fra maskiner, ventilasjon, stemmer, fottrinn og diverse andre tekniske installasjoner. Til sammen medfører støykildene ofte et lydnivå godt over forskriftene og dette fører til plager for de som arbeider der.

Med en kombinasjon av lydabsorberende veggplater, lyddempende himling, lyddempende skillevegger, hengende ‘’baffler’’, gummimatter til gulv er det mulig å få til en vesentlig forbedring overalt og i en slik grad at forholdene blir bra for de som oppholder seg i lokalene.

Typiske plager ved vedvarende støy: konsentrasjonsvansker, hodepine, stress som blant annet gir skulder- og nakkesmerter, søvnproblemer, utbrenthet, aggresjon.

 

ANBEFALTE PRODUKTER


SE ALLE PRODUKTER