Forskjell på arbeidsmiljø i rom med og uten lyddemping