Lydregulering hos KLP i Oslo

Loke 40 mm Grå og Eira 40 mm svart.

Lydregulering  av flere videokonferanserom hos KLP i Oslo.

Gode videokonferanser avhenger av bra bilde og best mulig taletydelighet og taleoppfattelse. Rommene er regulert for å få til dette. At installasjonene ser bra ut bidrar til et bra og komfortabelt arbeidsmiljø.

Produkter er: Loke™ 40 mm Grå og Eira™ 40 mm svart.