Måling av etterklangstid i laboratorie

Hør hvordan lang og kort etterklangstid oppleves!
Husk å skru opp lyden, høyt!