Bra akustikk i kantinen til IRIS Stavanger

IRISkantine_Akustikk5

Oppdrag: IRIS Stavanger, ca 420 m2 stor kantine med konferanseavdeling.

Vi har gjennomført lydregulering av hele arealet slik at etterklang og støy fra både mennesker og installasjoner nå er innenfor gjeldende forskrift og nå fremstår på en måte som brukerne trives med.

Utbedringene i kantine og konferansedel er primært utført ved hjalp av Loke™ 40 og Loke™ 40 Hygiene i tillegg er det brukt Hugin™ tekstilkledd akustikkvegg til å demme opp for støy fra oppvasken.

Prikken over i’en er et 21 m2 stort lyddempende bilde av «sverd i fjell». Bildet er først printet på Loke™ 40 plater som deretter er montert på veggen.

Et eksempel på at det er mulig å lydregulere store komplekse flerbruksrom på en god og dekorativ måte.

Bilder fra kantinen: