Crystal Restaurant, Kløfta

Systemhimling restaurant

Crystal Restaurant, Kløfta. Total renovering og nyinnredning.
Systemhimling T-24 System 9 og Loke™ 15 himlingsplate.

crystal-restaurant