Spesielt prosjekt, lyddemping spiletak

Lyddemping enebolig

enebolig-bru-kjokken

Spesielt prosjekt – meget vellykket !

Stor enebolig med store utfordringer i form av etterklang/gjenklang i stue, kjøkken og gang.

Vi produserte 2 meter lange og 2,8 cm brede absorbenter som blev limt opp i spiletaket mellom spilene (furu spiler).
På den måten fikk vi ned etterklangstiden fra 0,86 til 0,56 sekunder. Det er en stor forbedring av akustikken i boligen. I tillegg fikk beboerne et lysere tak med en bedre lysrefleksjon.

En av boligeierens positive kommentarer:
Merker det godt på musikk – kan spille lavere og hører mye bedre nyansene…