Stille Barn – gi rom for ladetid

A group of preschool children in a music class.

Barn trenger også ro og stillhet. Det er nesten aldri stille rundt barna og de blir mer og mer høylytte. Høy støy er skadelig og flere blir oppmerksom på dette og ønsker å gjøre noe med det. Utfordringen er å lage rolige soner i barnehagen av hensyn til alle og spesielt de sensitive og mer introverte barna. De har ekstra behov for ro og alenetid for å hente ny energi. Vi kan anbefale ulike løsninger for å dempe lyden i hele arealet og/eller lage stille soner. Det trenger hverken være komplisert eller kostbart. Men det gjør en stor og merkbar forskjell.

Les artikkelen som omhandler dette på www.stillebarn.no