Du trenger omtrent 70 % av rommets størrelse målt i kvadratmeter

Loke™ 40, 40x1200x1000
Loke 40, 40x1200x1000

Loke™ 40, 40x1200x1000

Skal du oppnå virkelig gode forhold må du installere absorbenter (lyddempende plater)  tilsvarende omtrent 70 % av rommets størrelse målt i kvadratmeter.

På generelt grunnlag kan man si at et rom på 100 m2 må ha ca. 70 m2 absorbenter, og at platene kan plasseres i taket eller på veggen eller som en kombinasjon av begge.

Poenget er at lydbølgene skal treffe absorbentene så hurtig og enkelt som mulig, så de kan bli absorbert så fort som mulig.

Det er viktig å benytte rett absorbent til dempingen. Med tynne absorbenter trenger man større mengde for å oppnå bra resultat. Derfor har vi bl.a. utviklet Loke™ 40 til direkte montering på overflaten. Den har meget gode absorberende egenskaper og andre gode egenskaper i tillegg.

Dette er en generell praksis vår erfaring viser fungerer i svært mange tilfeller.

Er du i tvil kan vi eller andre foreta lydmåling og beregne mer eksakt hva som må til. Råd og veiledning: 902 38 611 eller post@akustikkenter.no