Måling av etterklang og utbedring i kontor

Hør hvordan lang og kort etterklangstid oppleves! Husk å skru opp lyden, høyt!

Første lyddempende tiltak er å montere grunnleggende absorbsjon i lokalet. Absorbenten Eira™ 40mm svart er limt opp i hele taket. Deretter ble lokalet møblert. Anbefaler møbler i tekstil, gardiner og planter for ytterligere lyddemping. Det kan også være behov for akustikk skillevegger eller bordskjermer som Hugin™ lyddempende skillevegg og bordskjermer.