Se opp for forfalskninger

CE_product

Sikre deg at produktene du kjøper er CE godkjente

Det er avdekket og bevist at det over flere år har blitt importert produkter som kan forveksles med våre produkter for salg i markedet. Dette har blant annet medført kopiering av våre CE relaterte dokumenter som så har blitt utnyttet feilaktig til salg av kopier. Det er tale om produkter der selger tross forespørsler ikke fremlegger CE sertifikat og det ikke foreligger tester for hverken brann, miljø eller lyddempende egenskaper for produktene.

Det er bevisst utarbeidet falske dokumenter for å selge inn produktene til alle typer kunder, ikke minst til kommuner og større anbud. Produktene er i høy grad solgt til for eksempel barnehager og skoler.

Det er tale om store mengder ikke godkjente produkter og mange millioner i omsetning, så mange har blitt berørt.

Har du mistanke om eller grunn til å tro at du har blitt lurt til å kjøpe produkter som ikke er CE godkjent kan du kontakte oss for mer informasjon.

Uansett må en før bestilling få fremlagt dokumentasjon på sertifisering. Vær obs på at den fremlagte dokumentasjon faktisk gjelder det produktet som er tenkt bestilt.

Huskeregel når du handler!

Be alltid om følgende dokumentasjon:

  • Støydempende egenskaper, dokumentert effekt.
  • Brannegenskaper, dokumentert at det ikke er brannfarlig.
  • Miljø sertifisering, dokumentert at det ikke har farlige utslipp eller innhold.
  • Gyldig CE sertifikat.
  • Datablad som beskriver produktet grundig.

Les mer om vår CE Sertifisering.