Vellykket lyddemping i Labro Kraftstasjon

IMG_1868

Vi fikk oppdraget med å løse problemer knyttet til ubehagelig akustikk og støy i det nye museumet Labro Kraftstasjon

Det er Glitre Energi og Buskerudmuseet som står bak Vassdragsmuseet, med tilholdssted i Labro Kraftstasjon, og har som mål å dokumentere og formidle vannet som ressurs langs Numedalsvassdraget.  Labro skal være et fremtidsrettet museum og en regional møteplass med utvikling av grønn energi i sentrum.

Vi har i etterkant av dette prosjektet fått oppdrag med å kartlegg akustikken og lyddempe flere av Glitre Energi sine kraftstasjoner.

«Glitre Energi kontaktet NAS for å få hjelp til lyddemping den nedlagte Labro kraftstasjon fra 1910. Maskinhallen skal brukes til museum, undervisning, med mer. Hallen er på over 700 kvm og med en høyde på nærmere 11 meter. Det var før arbeidene ble utført utfordrende å oppholde seg der på grunn av klang og støy. NAS beregnet og installerte en løsning med ulike lydabsorbenter på vegger og tak. Arbeidet er flott utført. Lydabsorbentene gir den ønskede effekten, og glir samtidig naturlig inn i den gamle maskinhallen. Arbeidet har medført at hallen nå kan brukes til undervisning, konserter og mye mer. Det har vært en enorm forbedring. Prosessen og samarbeidet med NAS har vært lærerik og god. Vi er meget fornøyd med resultatet og kan anbefale NAS til andre.»

 – Thomas Kittilsen Zandjani, leder for administrasjon og eiendom

Produktene som ble brukt i prosjektet er:

FriggTM25 og 40 tekstil – med trykk av egne historiske foto
LokeTM40 tak og vegg absorbenter
LokeTM40 sirkler i tak
HuginTMAkustikk skillevegg med trykk av egne historiske foto og illustrasjoner